Simon Poole, University of Chester and Storyhouse

Si Poole on Chester Univercity õppejõud, tema uurimisalaks on loovus, muusika, folkloor, luule ja haridusfilosoofia. Ta on haridusliku loovpraktika magistriprogrammi juht, ühendades nõnda oma kunsti- ja haridushuvi. Hiljuti sai temast Chesteri ülikooli ja kogukonnakeskuse Storyhouse kultuurhariduse ja kultuuriuuringute juht, et toetada ülikooli ja organisatsioonide vahelist koostööd. Samal ajal tegutseb ta aktiivselt haridusoskonna uuringukeskuses RECAP. Ta on avaldanud ka luulet. Si Poole jagab konverentsil kogemusi, kuidas informaalses keskkonnas kasutada kompositsiooni ja pärimusmuusikat nii, et see toetaks õppija identiteeditunnet .

Pealkiri: Ettekanne "One Step Beyond: Further insights into perambulography"

Kestvus: 45min

Tutvustus:Helilooja kodu ja pärimuskultuur mõjutavad oluliselt tema enesetunnetust ja loomingut. Poole’i on pikka aega paelunud kodumaastike joonistamine ja kodutunne. Tema eesmärgiks on pärimusmuusika komponeerimise ja joonistamise ühendamisega arendada välja oma uurimispraktika. Mõistes vahetu joonistamise kaudu maastikku saab vältida romantilis-sentimentaalset lähenemist ja lasta tekkida psühho-geograafilisel arusaamisel. Joonistused omakorda võivad muutuda kompositsiooni aluseks. Taoline lähenemine kui folgi üks mõistmisviis põhineb ja samas ka esitab väljakutseid Greens’i (2001; 2002; 2008) laialt aktsepteeritud praktikatele ja uuringutele informaalses muusikaõppes. Poole ei paku uut pedagoogikat, vahest ainult muusikauurijatele ühte võimalust auto- etnograafiliseks uuringuks. Pigem avab Poole’i uurimus tõsiasja, et komponeerimine kunstipõhise praktikana võib pakkuda õpetajatele/juhendajatele lisavõimalusi aktsepteerimaks õppijate suhtlusvõrgustikke ja väärtushinnanguid. samal ajal kui õppijad ehitavad muusika kaudu üles oma enesekuvandit.