Aivar Simmermann ja Eesti Luguteater

Eesti Luguteater on osa MTÜ Moreno Keskusest, mis annab etendusi ja koolitusi. Luguteater (playback teater) on improvisatsiooniline teater, mille lõi J. Fox New York’is 1970. aastatel. Etendus on protsess, kus näitlejad ja muusik loovad etenduse, mis põhineb jutustaja autentsel lool.

Pealkiri: Töötuba "Luguteatri võimalused, kui teemaks on kiusamine klassis"

Kestvus: 1,5h

Tutvustus: Keeruliste teemadega töötamine luguteatri vormis.

Me oleme rohkemal või vähemal määral kokku puutunud ja kuulnud lugusid kiusamisest. Kuidas aga kiusamisest rääkida? On meil selleks tahtmist, oskusi ja julgust? Millised on sellega kaasnevad tundmused, kuidas mõjutab kiusamine suhteid praegu ja edaspidi elus?

Eesti Luguteatris oleme rääkinud ja mänginud neid lugusid oma elust ning jaganud neid lastega Kiusamisest Vaba Kool (KiVa) projekti raames.

Oleme küsinud laste käest, kuidas tegelased neis lugudes end tunnevad ja millised on nende suhted, samuti oleme küsinud kuidas need lood võiksid edasi minna, millised on elus ettetulevates olukordades valikud ja mida neist õppida.

  • Mis on ja kuidas töötab Luguteater (Playback)? Natuke ajalugu, filosoofiat ja meetodi kirjeldust
  • Milline on eeltöö grupiga ja õpetajatega enne "tunni" läbi viimist? Milles kokku leppida õpetajatega?
  • Kuidas sünnivad avalood? Lavastaja, muusiku ja näitlejate eeltöö.
  • Töö rollidega (kiusaja, kiusatav, kangelane, pealtnägija, täiskasvanu) Mida eeldab see lavastajalt, näitlejatelt, publikult?
  • Töötuba viivad läbi Eesti Luguteatrist: Aivar Simmermann, Katrin Laansalu ja Margit Sõrve