Liia Kanemägi, teatriõpetaja

Vabakutseline teatripraktik, programmi "Teadliku muutuse kunst kooli" õpetaja.

Oma õpetajatöös olen ühendanud traditsioonilise teatrikooli alused, rakendusteatri praktikad ning iidsest kriya joogast pärit õpetuse teadlikkusest.

Joogaõpetaja Ingvar Villidolt olen omandanud uue vaate inimese ülesehitusele ja meetodid, mille abil teadvustada nii oma sisemaailmas kui ka ümber toimuvat ning seda teadlikult mõjutada.

Teadlikkust praktiseerides hakkasin aktiivselt otsima nende teadmiste rakendamisvõimalusi teatriõppes. See on osutunud edukaks ja inspireerivaks.

Mitmete rakendusteatri harjutuste ning mängude varjatud eesmärgiks on teadlikkuse ehk kohalolu saavutamine kui eeldus millegi avastamiseks ja uurimiseks.

2017.a sügisest alates õpetame "Teadliku muutuse kunst kooli" programmi raames teadlikkuse kasutamist kooliõpilastele. Noorematele lastele TMK teadmiste edasiandmisel kasutame teiste õppemeetodite seas ka rakendusteatrist pärit mänge ning harjutusi.

Pealkiri: Töötuba "Mis on kohalolu? Teatrimängud teadlikkuse avastamiseks"

Kestvus: 1,5h

Tutvustus: Ole kohal! keskendu! Aga kuidas seda teha? Eriti silmatorkav on kohalolu defitsiit koolis. Kas laste puuduliku keskendumisvõime põhjus on halb kasvatus, tahtejõuetus, huvipuudus või see, et nad lihtsalt ei tea, kuidas seda teha? Kust keskendumisvõime ja kohalolu tegelikult algab ja milliseid viise meil on selle juhtimiseks ja hoidmiseks?

Teadlikkus on viimasel ajal palju kõneainet pakkunud, küll sageli selliste nimetuste all, nagu mindfullness, meeleteadlikkus, ärksus jne, aga kriyajoogalikust vaatest lähtuvalt on nende nähtuste allikas üks ja seesama - teadlikkus. Laialt on tuntud selliste praktikate stressi leevendav ja rahustav mõju, aga teadlikkusel on palju olulisemaid väljundeid. See on meie võime olla tegelikkusega kohakuti, uurida, saada päriselt aru ja muuta.

Näiteks märgata iseeneslikke mõttemustreid või emotsioone, mis on kahjulikud või kohatud ja tekitavad probleeme suhetes ning koostöös.

Tegu on Ingvar Villido teadliku muutuse kunsti kursustelt saadud praktiliste õpetuste ja teatri rakenduslike võtete sünteesiga, mille olen avastanud igapäevatöös teatriõpetajana.

Eesmärgiks õppida tulemuslikult uurima ja muutma seda osa oma elust, mis tekitab probleeme.

Töötoa eesmärk on uurida erinevate teatrimängude ja - praktikate abil, mis on teadlikkus.

Avastame isikliku kogemuse kaudu, kuidas teadlikkuse teadlik kasutus aitab luua selgust ja vaikust. Otsime viise, kuidas käepäraste mängude ja harjutuste kaudu õpetada ka lastele teadlikkuse suunamist ja paigalhoidmist e. keskendumist.

Grupp kuni 30 in, eesti keeles.

Sihtgrupp: õpetajad, ringijuhid, huvijuhid/ koolijuhid