Draama ühendab inimesi

9.-11. novembril 2017 toimub Kohtla-Järvel konverents "Draama ühendab inimesi: kool ja kogukond", mis kutsub kokku noored teatrihuvilised, draamapraktikud Eestist ja maailmast, teatripraktikate uurijad ning kohalikud kultuuriseltsid. Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja Kohtla-Järve Järve gümnaasium.

Noorte teatrikonverents

9. november on suunatud noortele - NOORTE TEATRIKONVERENTS saab teoks Järve gümnaasiumi gümnasistide ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia tudengite korraldusel.

Rakendusteatri konverents

10. november on RAKENDUSTEATRI KONVERENTS - ettekandeid, töötube ja esitlusi jagavad lisaks Eesti spetsialistidele väliskülalised.

Kultuurikatel

11. november toimub KULTUURIKATEL - Järve gümnaasium avab uksed, toimuvad loomingulised kohtumised kooli, kohalike seltside ja kogukonna vahel.

Tutvustus

Konverentsi “Draama ühendab inimesi: kool ja kogukond” eesmärgiks on koondada rakendusteatri alast teavet ja uurimusi; tutvustada uuemaid draamapraktikaid hariduses, noorsootöös ja kogukonnas; ärgitada ühistegevuse kaudu noorte, haridusasutuste, kultuuriseltside ja kogukonna vahelist koostegevust.

Konverentsil otsitakse vastuseid küsimustele: millega ja kellega töötatakse maailmas rakendusteatri kaudu? Kuidas töötavad draamavõtted ettevõtluses, huvitegevuses, innovatsioonis, koolitunnis? Kuidas kasutada kunstimeetodeid mitmekultuurilises keskonnas, kooli ja kogukonna liitmiseks? Milline on rakendusteatri uurimispotentsiaal ja kuidas seda hinnata?

Osalema on kutsutud kõik, kes teatri ja draama kaudu töötavad inimestega - teatriõpetajad, draamapraktikud, õpetajad, noorsootöötajad, koolitajad, õppejõud, tudengid, õpilased, kohalikud vähemuskultuuriseltsid, lapsevanemad, vanavanemad ja kogukond.

Oma teadmisi ja kogemusi jagavad lisaks Eesti praktikutele külalised Inglismaalt, Hispaaniast, Soomest, Rootsist ja Palestiinast.

2017. aasta konverents panustab põlvkondade vahelisele koostööle.

2007

Esimene rakendusteatrialane konverents „Teater kooli, kool teatrisse” toimus 20. märtsil 2007. aastal Viljandi Maagümnaasiumis. Konverentsi ellu kutsumise põhjus oli vajadus sündmuse järele, kus tutvustatakse, õpitakse ning kogetakse erinevaid võimalusi, kuidas lõimuda teatrit hariduse, huvitegevuse ja noorsootöö valdkonda. Konverents keskendus eelkõige küsimustele kuidas ja milliseid rakendusteatri vorme kasutatakse laste ja noortega töötamisel Soomes ning mida on võimalik draamameetoditega ühiskonnas korda saata.

2010

Teine rakendusteatriteemaline konverents toimus 25-26. märtsil 2010. aastal Viljandis Eesti Pärimusmuusika Keskuses. Konverentsi eesmärgiks oli avardada teatrirakenduslikku mõtet ühiskonnas, koondades Viljandisse praktikuid Eestist ja teoreetikuid/praktikuid Soomest ning Inglismaalt. Konverentsi peakorraldaja oli TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koos IV kursuse kultuurikorraldajate Kätlin Adamsoo ja Kadri Vaasiga.

2012

24-26. oktoobril 2012. aastal toimus konverents „Draama ühendab inimesi” Mäetagusel, Ida-Virumaal. Tegu oli kolmepäevase sündmusega, kus esimesel kahel päeval toimus arendusseminar ning viimane päev oli avatud konverents ettekannete ja interaktiivsete etendustega kõigile huvilistele. Lisaks töötubadele ja diskussioonidele külastati koos rahvusvaheliste külalistega erinevaid Ida-Virumaa sotsiaalasutusi (hooldekodu, vangla jne), kus külalised viisid läbi näidistöötubasid.

2014

Neljas rahvusvaheline rakendusteatri konverents "Draama ühendab inimesi" toimus 25. oktoobril Narvas, TÜ Narva kolledžis. Konverentsile eelnes kolmepäevane (22. -24. oktoober) loomeplatvorm Sillamäel, kus draamapraktikud ühendasid oma kogemused ja lõid rahvusvahelistes meeskondades töötubade formaate, mida nad rakendavad kohalike huvigruppidega. Sel aastal osales draamapraktikuid nii Eestist, Soomest, Saksamaalt kui ka Inglismaalt.

Toetajad

Korraldajad

Toetajad

Registreerimine

Võta ühendust

Rohkema info saamiseks kirjuta meile!