Ilme Hallik, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium

Ilme Hallik on Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja ning humanitaar-sotsiaalainete õppetooli juht.

Pealkiri: Avatud töötuba gümnaasiumis "Draamaelementide kasutamine kirjandusteoste analüüsimisel"

Kestvus: 1h

Tutvustus: Et õpilastes huvi kirjanduse vastu äratada ning seda huvi hoida, olen püüdnud oma ainetunnid üles ehitada mitmekesiselt. Kirjandusteoste analüüsi gümnaasiumis olen tihedalt sidunud psühholoogiaga. Annan tunnis ka õpilastele võimaluse mängida rollimänge, esineda erinevates rollides. Nii tunnetavad noored paremini, millest nad lugenud on, missugune on autori sõnum, kirjaniku seisukoht jne Kokkuvõtvates tundides kasutan erinevaid draamaelemente, mõnda saan tutvustada ka töötoas.