Piret Soosaar, MTÜ Foorumteater

MTÜ Foorumteatri (asutatud 2011. a) eesmärgiks on edendada foorumteatri arengut Eestis, mille saavutamiseks teostatakse järgnevaid tegevusi: foorumteatri koolitused ja töötoad, foorumteatri etendused, foorumteatri materjalide tõlkimine ja levitamine ning rõhutute teatri (Theatre of the Opressed) teiste meetodite levitamine.

Pealkiri: Töötuba "Opening the dialogue: Forum Theatre"

Kestvus: 1,5h

Tutvustus: Foorumteater on loodud Brasiilias Auguso Boali poolt 1960. aastatel. Foorumteater on seesugune osalusteatri vorm, mis aitab inimestel omandada uusi teadmisi läbi oluliste ja keeruliste sotsiaalsete situatsioonide mängimise, nende üle arutlemise ja alternatiivide leidmise. See on justkui päriselu jaoks praktika.

Töötoas me seda kõike teemegi: leiame omaenda elust olulised läbitud kogemused, uurime neid lähemalt ja püüame neid paremaks muuta. Kõike seda tehakse mänguliselt, segunedes foorumteatri mängudega.

Foorumteater annab töötoas ka lühikese etenduse, mida analüüsib foorumteatri jokker.