Eva Marichalar-Freixa, Deriva Mussol

Eva Marichalar-Freixa on pühendunud kunstile ja pedagoogikale multidistsplinaarsest perspektiivist. Alates 2003. Aastast on ta Kataloonia Vici Ülikooli kunstiuuringu ja didaktika ning humanitaarosakonna õppejõud. Samal ajal töötab ta Theatre Workshop’i kunstilise juhina. 2013 aastal kaitses ta magistritööd kaasavast haridusest “Õppimine ja looming rännaku kaudu: Mussoli kogemus”, mis uuris jalgsirännakut kui esteetilist praktikat pedagoogilisest vaatepunktist. Tema akadeemiline uurimisteema on elava kunsti ja rännaku rakendamine hariduse kontekstis, tänavakunsti ja treeningu suhted õuesõppe raamistikus.

Pealkiri: Töötuba "Searching out the scene - A proposal by Deriva Mussol"

Kestvus: 1,5h

Tutvustus: Deriva Mussol is led by Jordi Lafon and Eva Marichalar-Freixa in collaboration with everyone interested in our proposals. Our long professional record in education and visual and performing arts, brought us to embrace walking practices as a way to explore endless possibilities for creation and learning in contemporary contexts. We enjoy generating actions as well as sharing gathering spaces which are meant to be open, permeable and in motion.

Derriva Mussoli juhivad Jordi Lafon ja Eva Marichalar-Freixa koos nendega, kes on valmis kaasa tulema. Meie pikk professionaalne kogemus hariduses, visuaal-ja esituskunstides, on toonud meid jalgsirännakuteni lõpmatu võimalusena luua ja õppida kaasaegses keskkonnas. Meile meeldib aktsioone luua nagu ka jagada kogunemiskohti, mis peaksid olema avatud, ligipääsetavad ja liikumises.